Zonneweide Bergen Fase 3

Zonneweide Bergen Fase 3 is het sluitstuk van het project Zonneweides aan de Bergerweg in Bergen NH. De eerste fase is gerealiseerd in 2016 als z.g. postcoderoos-project. Hieraan doen 76 leden van de coöperatie deel. De tweede fase is gerealiseerd in mei 2017 en kent 84 deelnemers die obligaties hebben genomen.

Met de eerste twee installaties wordt per jaar 1.2 miljoen kWh groene stroom opgewekt, genoeg voor het jaargebruik van ongeveer 480 huishoudens. De derde en laatste fase voegt daar nog eens 2 miljoen kWh aan toe, genoeg voor het jaarverbruik van 800 huishoudens. In totaal realiseert BE met haar leden en partners na realisatie van de laatste fase van het project dus een stroomproductie voor 1280 huishoudens en wordt een CO2-besparing bereikt van bijna 17.000 ton.

Zonneweide Bergen Fase 3 is een project van Coöperatie Bergen Energie (BE) U.A dat wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Bergen, de Provincie Noord-Holland en Sunprojects.

De gemeente Bergen is eigenaar van het terrein en heeft een grote bijdrage geleverd bij de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning en het aanbieden van een gunstige pachtovereenkomst.

De provincie Noord-Holland steunt de onderneming met een eenmalige subsidie van € 10.000,-.

Sunprojects BV uit Amstelveen is de installateur de Zonneweides Bergen 1 en 2. Voor van Zonneweide Bergen Fase 3 is veel voorbereidingswerk gedaan ten behoeve van de technische inpassing en het ontwerp van een passende installatie. Sunprojects ondersteunt BE bij de financiering in de eerste jaren van het project.

De installatie van Zonneweide Fase 3 wordt in de aankomende wintermaanden gebouwd en zal volledig operationeel zijn in het voorjaar van 2024. De productieduur is gepland op 25 jaar.

Kerngegevens van de installatie
Oppervlakte terreinCa. 2 hectare
Zonnepanelen3.250 Modules 580 Wp Haitai
Opgesteld vermogen1,9 MWp
ProductiePer jaar ca. 2 GWh elektriciteit
CO2Er wordt een besparing behaald van ca. 10.170 ton CO2 per jaar

De geplande zonneweide Bergen Fase 3, gesitueerd achter Scholten Huize Horeca aan de Bergeweg 125 in Bergen NH.

Klik hier op voor een vergroting van de foto.

Obligaties

De coöperatie beoogt het project te financieren met uitgifte van obligaties. De kosten voor aanleg Zonneweide Bergen Fase 3 zijn begroot op € 1.250,000,-. De exploitatieduur van de zonneweide is naar verwachting 25 jaren. Instappen als deelnemer kan op elk moment gedurende de exploitatie mits daarvoor ruimte is. BE heeft geen vergunningplicht ingevolge de Wet Financieel Toezicht (‘Wft’) en staat niet onder toezicht van de AFM.

Grootte van de obligatie, rente en looptijd

BE geeft voor de financiering van Fase 3 obligaties uit van € 100,- per stuk met 5% rente gedurende een periode van 15 jaren.

Voor wie?

De bedoeling is dat alle gezinnen, bedrijven en instellingen in de gemeente Bergen kunnen meedoen maar ook belangstellenden buiten de gemeente Bergen kunnen zich aanmelden en zij kunnen obligaties nemen als daarvoor ruimte is.

Het aantal obligaties per deelnemer

Voor particuliere deelnemers is de minimale deelname één obligatie en de bovengrens ligt op 500 obligaties. Maar bedrijven, instellingen en ook particulieren kunnen desgewenst meer dan 500 obligaties nemen; in dat geval worden afspraken gemaakt over vervroegde aflossing van obligaties boven het aantal van 500 als daarmee op enig moment ruimte kan worden gemaakt voor andere deelnemers om te participeren.

Obligaties voor bedrijven en instellingen

Als u wilt insschrijven namens een bedrijf of instelling dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen via e-mail: bestuur@bergenenergie.nl en vermelding van uw telefoonnummer. Wij nemen dan met u contact op en zullen uw inschrijving handmatig invoeren.

Lidmaatschap Coöperatie Bergen Energie (BE)

Obligatiehouders zijn of worden lid van Coöperatie Bergen Energie (BE). De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage is € 15,-.

Informatiememorandum obligaties Zonneweide Bergen Fase 3

Het Informatiemeorandum voor ‘Obligaties Zonneweide Bergen Fase 3’ kunt u downloaden via de knop hieronder.

Dit Informatiememorandum is geen prospectus in de zin van de Wft en is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM. BE heeft geen vergunningplicht ingevolge de Wet Financieel Toezicht (‘Wft’) en staat niet onder toezicht staat van de AFM. Via onderstaande knop kunt u het AFM-informatiedocument van BE inzien en downloaden.

Inschrijfformulier voor particulieren

Als u wilt insschrijven namens een bedrijf of instelling dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen via e-mail: bestuur@bergenenergie.nl en vermelding van uw telefoonnummer. Wij nemen dan met u contact op en zullen uw inschrijving handmatig invoeren.

Na inschrijving ontvangt u binnen enkele dagen de bevestiging via E-mail.

  Ondergetekende

  Uw adresgegevens

  Uw contactgegevens

  Obligaties

  Bankrekening voor uitbetaling rente en restant hoofdsom Obligatie(s)

  Lees onze privacyverklaring

  logo Bergen Energie
  logo provincie Noord-Holland
  logo Bergen NH
  logo Sun Projects