Privacyverklaring

Bergen Energie (BE) privacyverklaring en
hoe gaat Bergen Energie met uw gegevens om?

Inleiding
Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons Privacybeleid aangepast. Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij van het grootste belang. Daarom verzamelen, gebruiken en verwijderen wij uw gegevens zorgvuldig en volledig in lijn met de wet- en regelgeving. Hieronder kunt u lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt Bergen Energie?
Bergen Energie verzamelt de volgende persoonsgegevens van haar leden:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • bankrekeningnummer
 • ean-code elektriciteit (voor deelnemers postcoderoos project)
 • energiemaatschappij
 • klantnummer bij energiemaatschappij

Voor welke doeleinden verwerkt Bergen Energie persoonsgegevens?

 1. Lid worden
  Als u zich aanmeldt als lid van Bergen Energie slaan wij onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer.
  Zo kunnen wij u informeren over het lidmaatschap en u op de hoogte stellen onze activiteiten. Ook kunt u aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
 2. Participeren in een productieproject
  Als u participeert in een productieproject, slaan wij naast de persoonsgegevens m.b.t. het lidmaatschap additioneel bankrekeningnummer, ean-code en uw energiemaatschappij op.
 3. Nieuwsbrief
  Als u daarmee hebt ingestemd gebruiken we uw gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrieven. Zo houden we u op de hoogte van onze activiteiten, acties en nieuws. Wilt u zich later afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaart Bergen Energie persoonsgegevens?
Bergen Energie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Zo zal Bergen Energie bijvoorbeeld bij afmelding op een nieuwsbrief of bij uitschrijving als lid, uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na indiening van uw verzoek verwijderen. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen.

Deelt Bergen Energie persoonsgegevens met derden?
Bergen Energie zal uw persoonsgegevens niet met derden delen zonder u vooraf om toestemming te vragen.

Hoe beveiligt Bergen Energie persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiliging, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Medewerkers van Bergen Energie hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Hoe kun kunt u privacy-rechten uitoefenen?
Het recht op onder meer inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. U kunt op ieder moment bij Bergen Energie een verzoek indienen, bijvoorbeeld om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Neem dan contact op met ons via info@Bergenenergie.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het mogelijk dat Bergen Energie u om meer informatie vraagt om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Wijzigen privacyverklaring
Bergen Energie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op deze pagina. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 november 2019. Indien gewenst, kunt u deze privacyverklaring hier downloaden (PDF).